foto koor Mannenkoor Lauwerkrans 2019  (foto: Foto Kaldenbach, Simpelveld)

het koor leiding
agenda
contact
lid worden sponsoring

Lid worden?

Heb je er wel eens over gedacht om in een koor te zingen?
Aarzel dan niet om dat bij ons eens uit te proberen.

Ons koor wordt in zijn voortbestaan bedreigd door de vergrijzing.
We zijn daarom blij als er zich aspirantleden melden.
We stellen geen hoge eisen aan je beginniveau als zanger:
de meesten van ons hebben het vak al doende geleerd.
Wees dus welkom en meld je aan bij onze secretaris (zie "contact").