foto koor Mannenkoor Lauwerkrans 2013  (foto: Foto Kaldenbach, Simpelveld)

  het koor   leiding
  agenda
  contact
  lid worden   sponsoring

Lid worden?

Heb je er wel eens over gedacht om in een koor te zingen?
Je kunt vrijblijvend een repetitie van ons koor bijwonen.
We oefenen iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
in café In de Kroeën, Hoofdstraat 23, Mechelen.

Ons koor wordt in zijn voortbestaan bedreigd door de vergrijzing.
We zijn daarom blij als er zich aspirantleden melden.
We stellen geen hoge eisen aan je beginniveau als zanger:
de meesten van ons hebben het vak al doende geleerd.
Wees dus welkom.