foto koor Mannenkoor Lauwerkrans 2019  (foto: Foto Kaldenbach, Simpelveld)

  Het bestuur:
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      voorzitter: Wim Huveneers 06-21242481 helwim@huveneershome.nl
      vice-voorzitter: Huub Beaujean 06-53934163 beaujeanhuub@gmail.com
      secretaris: Jo Bessems 043-4551519 j.o.bessems@ziggo.nl
      penningmeester: Gène Claessens 06-21116872 erm.claessens@gmail.com
      bestuurslid: Hub Bessems 043-4551691 bessems.schwanen@kpnmail.nl
      bestuurslid: René de Jong 06-51376234 rene@stalhoes.nl
      bestuurslid: Paul Olfers 043-8520413 p.olfers@ziggo.nl

  Dirigent:

Renate Rothbauer